top of page
כיסאות בחדר ישיבות

במסגרת המועדון פועלת ועדת השקעות הכוללת כ-40 חברים, עתירי ניסיון בניהול ובהשקעות בתחומי הפעילות השונים - הייטק, ביומד, בנקאות וביטוח, נדל"ן ותשתיות.


המכנה המשותף של החברים הוא הרצון לבצע השקעות ריאליות בתחומים הנ"ל בנוסף להשקעות הפיננסיות שכל אחד מנהל בעצמו.

חזרה ליו"ר
חזרה מעמוד דינמי
bottom of page