top of page
גורדי שחקים

הוא מועדון משקיעים פרטיים (אנג'לס) המאפשר לחבריו ליצור תיק השקעות ריאליות מפוזר, כל אחד על פי טעמיו, בסכומי השקעה קטנים יחסית עם סיכויי הצלחה גבוהים ביחס לרמת הסיכון.


מאז הקמתו ביצע המועדון כ-70 השקעות, בהיקף של כ-120 מיליון דולר- כמחצית בתחום חברות הסטארט-אפ וכמחצית בתחום נדל"ן, תשתיות ואחרים.

במסגרת המועדון פועלת ועדת השקעות המונה כ-40 חברים, עתירי ניסיון בניהול ובהשקעות, המהווים מרכיב ייחודי ומרכזי בפעילות המועדון ובתהליך סינון ההשקעות.

כיום המועדון מונה קרוב ל-1000 חברים שהצטרפו בעיקר על בסיס היכרות אישית. החברים במועדון הם אנשי עסקים, מנהלים בכירים, יזמים, אנשי הייטק, עורכי דין, רופאים ובעלי מקצעות חופשיים אחרים, שהמכנה המשותף שלהם הוא הרצון והיכולת להשקיע במיזמים שונים, כל אחד על פי טעמיו.
 

המועדון מאפשר הצטרפות חברים חדשים הן על בסיס היכרות אישית של חברי ועדת השקעות והן על פי פניות באמצעות טופס בקשת הצטרפות.

החברות במועדון אינה כרוכה בתשלום.

1000

חברים במועדון

40

חברי ועדת השקעות

72

מספר השקעות שבוצעו

130M$

היקף ההשקעות

2012

פועלים למעלה מעשור

תחומי השקעות עיקריים

עמודות לוגו

ליצור קבוצת חברים איכותית ומובילה במשק, שיש לה עניין בהשקעות ריאליות, ולחשוף את חבריו להשקעות מבטיחות ברמות סיכון שונות, בעיקר בתחומי הטכנולוגיה, הביומד, תשתיות ונדל"ן. המועדון מאפשר לחבריו ליצור תיק השקעות ריאליות, כל אחד על פי טעמיו, עם סיכויי הצלחה גבוהים ביחס לרמת הסיכון. המועדון איננו קרן השקעות ואינו מנהל את כספי החברים. לכל השקעה נוצרת קבוצת השקעה ייעודית, המתאגדת אד-הוק לביצוע ההשקעה הספציפית, בד"כ כשותפות רשומה.
על פי הניסיון המצטבר, רוב החברים במועדון משתתפים בשתי זרועות ההשקעה – חברות סטארט אפ ומיזמי נדל"ן ותשתיות, ובאופן זה יוצרים תיק השקעות ריאליות המאוזן מבחינת הסיכון.

עמודות לוגו

המועדון מאתר השקעות איכותיות עבור חבריו – המועדון אינו קרן השקעות ואינו מנהל את כספי החברים. כל חבר משקיע רק בהשקעות בהן הוא בוחר, כל אחד על פי טעמיו ורמת הסיכון שלו.


לכל השקעה נוצרת קבוצת משקיעים אד-הוק המתאגדת תחת ישות משפטית ייעודית לקבוצת ההשקעה, בד"כ שותפות רשומה. בסכום קטן יחסית ניתן לבנות תיק השקעות ריאליות מגוון בעל תשואות נאות ביחס לרמת הסיכון.


המועדון פועל באמצעות ועדת השקעות המונה כ-40 חברים, מובילים עסקיים בתחומם, בעלי שנות ניסיון רבות בניהול ובהשקעות. כפועל יוצא, רמת הסינון של ההשקעות היא גבוהה ואיכותית ביותר.
ועדת ההשקעות אינה פועלת כוועדה מייעצת בלבד – חבריה משתתפים בהשקעות השונות באופן משמעותי. השקעה מופנית לכלל חברי המועדון אך ורק אם יש לפחות 6 חברים מוועדת ההשקעות שהביעו עניין בהשקעה.


הסכם ההשקעה מבוצע בדרך כלל ע"י עו"ד, חבר ועדת ההשקעות המשתתף באופן אישי בהשקעה. והתגמול העיקרי של הצוות הניהולי מבוסס על הצלחת ההשקעות.


הפעילות במועדון מאפשרת היכרות אישית הנוצרת במפגשי ההשקעה השונים וכפועל יוצא מקיים המועדון אירועים חברתיים כגון: מפגשי ערב, סופי שבוע וכדומה.

אירועים קרובים
גורדי שחקים
עמודות לוגו

AEYE 4 - השקעת המשך

18 FEB

ביומד

עמודות לוגו

בולטימור/GNR

05 MAR

נדל"ן מניב בשת"פ עם GNR

עמודות לוגו

BROOK 2 - השקעת המשך

07 MAR

בריאות דיגיטלית

גורדי שחקים
עמודות לוגו

16 APR

שוטף

ישיבת ועדת השקעות

גורדי שחקים
עמודות לוגו

פלורידה/קורטז

25 MAR

סטטוס: לקראת הקריאה לכסף

נדל"ן פיתוח בשת"פ עם קראון

להצטרפות כחבר מועדון
להצטרפות כחבר מועדון

תודה על פנייתכם. נשוב בהקדם!

bottom of page