top of page
שולחנות פינות המתנה

הצעות השקעה מגיעות להנהלת המועדון הן באמצעות חברי ועדת השקעות, הן באמצעות חברי המועדון והן באופן ישיר ע"י חברות ויזמים.

חברות ויזמים מעדיפים היום לגייס כספים ממשקיעים פרטיים, כדוגמת מועדון המאה פלוס על פני גופים מוסדיים כדוגמת קרנות הון סיכון ולכן באופן טבעי מספר הצעות ההשקעה המגיעות למועדון הוא גבוה ואיכותי.

 

מרגע שהצעת השקעה מגיעה למועדון ועד השלמת העסקה עוברים בדרך כלל 2-3 חודשים וההליך כולל 4 שלבים. 

4 שלבי התהליך

4 שלבי תהליך ההשקעה

תהליך יזמים

תהליך פניית יזמים

הגשת בקשה

יזם המעוניין לגייס כסף ממועדון המאה פלוס, מתבקש למלא את טופס הבקשה לבחינת השקעה במיזם.

לצורך בחינת הבקשה, מתבקש היזם לצרף לטופס הבקשה מסמכים נלווים המבהירים את ההשקעה, ובעיקר מצגת על החברה/מיזם ותכנית עסקית ל-3 שנים.

עמידה בקריטריונים

לצורך בחינת הבקשה להשקעה, היזם מתבקש לעיין בדף פרופיל ההשקעות לבחינת הקווים המנחים והקריטריונים לבחינת השקעות במועדון, כל זאת טרם מילוי השאלון.

בחינת הבקשה

תהליך בחינת הבקשה מפורט בעמוד התהליך.

 

יזם העובר את הסינון הראשוני יוזמן לפגישה עם הנהלת המועדון להצגת המיזם.

שליחת מסמכים

אנא מלאו את טופס הבקשה לבחינת השקעה במיזם  ושלחו אותו אלינו באמצעות הדוא"ל.

bottom of page